Meditsiiniline julgestamine suurel meelelahutussündmusel

Teenus hõlmas endas kohapealse meditsiinipunkti ja patrullivaid meedikuid. Tihe koostöö piirkonda teenendava kiirabi, haigla ja häirekeskusega tagas sujuva ja kiire käsitluse erinevatele terviseprobleemidele.