NÕUSTAMISE TEENUS

Nõustamiste eesmärk on tõsta patsientidele osutatava teenuse kvaliteeti!

Kõik nõustamised algavad olemasoleva meditsiinilise teenuse kaardistamisega mille käigus selgitatakse välja töörežiim, dokumentide haldus, antiseptika järgimine jpm.

Nõustamised jagunevad kaheks:

  • Infektsioonialane nõustamine – eesmärgiks vähendada asutuse sisest infektsioonide levikut.

  • Meditsiiniline nõustamine – eesmärgiks on tõhustada meedikute taristut, selgitada välja koolitusvajadus, korrigeerida dokumentatsiooni.

NÕUSTAMISE PEAMISED TEEMAD

1. Isikukaitsevahendid

Jälgitakse ja vajadusel korrigeeritakse personali isikukaitsevahendite (maskid, kummikindad, kilepõlled jne.) kasutamist.

2. Puhtus + a – ja antiseptika

Jälgitakse ja vajadusel korrigeeritakse personali käte pesu + a – ja antiseptika reeglitest kinni pidamist. Vajadusel koostatakse ja/või korrigeeritakse juhenddokumendid.

3. Dokumentatsioon

Jälgitakse ja vajadusel korrigeeritakse personali käte dokumenteerimise eeskirju. Võimalusel tutvustatakse elektroonilisi andmebaase, mis oleksid kaughallatavad.

4. Taristu

Vaadatakse läbi ja aidatakse luua korrektne taristu perearstide, omaste, erialaarstide jms. vahel. Eesmärgiks on kiiremad ja asjakohasemad konsultatsioonid!

5. Esmaabi

Koolitusvajaduse väljaselgitamine, selle olemasolul koolitus. Esmaabi eesmärgiks on raske haigestumise kiire ära tundmine, esmane sekkumine ja korrektne abi kutsumine!

6. Vahendid

Kaardistatakse olemasolevad vahendid ja vajadusel tehakse põhjendatud ettepanekuid nende soetamiseks.