COVID-19 KOORDINEERIMINE SÜNDMUSTEL

Sündmuse COVID-volinik töötab välja hetkel parima lahenduse konkreetse ürituse tarbeks, et maksimaalselt tõkestada ja vähendada viiruse levikut.

Plaani hulka kuulub testimisvajaduse hindamine, selle teostamine, isolatsioonivajaduse tuvastamine, selle organiseerimine, sündmuse jooksul tekkivate haigusnähtudele kiire reageerimine ja hilisem statistika.