ESMAABI

OÜ I-Reltik osutab meditsiinilist julgestamist e. esmaabi erinevatele sündmustele üle Eesti.

Meie võimekuses on ehitada mitmetasandiline võrgustik, kuhu kuuluvad üksused välihaiglast jalgsi patrulliva meedikuni. Iga ürituse tarbeks leitakse koostöös korraldajaga optimaalseim lahendus.

Suursündmustel teeme koostööd ka haiglate ja häirekeskusega, abiteadete ja patsientide kiireimaks ning oskuslikumaks käsitlemiseks.

TEENUSED

MEDITSIINILINE
JULGESTAMINE
VÄLIHAIGLA
TEENUS
MEDITSIINILINE
TRANSPORT