Aastast 2018 oleme osutanud meditsiinilist julgestust üritusele IRONMAN Tallinn.

Üritusel esindatud erinevad spetsialistid ja struktuurid:

  • Välihaiglad (kokku 3), mille peamise kahe haigla vastutavaks meedikuks on igapäevaselt praktiseeriv erakorralise meditsiini arst. Välihaiglad on ülesse ehitatud selliselt, et oleks tagatud viirusohutus ja erakorralise intensiiravi võimekus koos lihtsamate probleemide lahendamisega.
  • Kiirabid – kiirabide kogus sõltub üritusest ja aastast, jäädes vahemikku 7-10
  • Motomeedikud – tänu heale koostööle Motohunt OÜ-ga on igal suuremal võistlusel esindatud esmasreageerijad mootorratastel. Mootorrattad tagavad ohutuma ja kiirema navigeerimise võistlejate vahel, eriti rattadistantsil.
  • Rattameedikud – rattaga patrullivad meedikud jälgivad enamasti jooksudistantsil olevaid võistlejaid ja esmasreageerivad sündmustele.
  • Jalgsi patrullivad meedikud – rahvarohketes kohtades ja siseruumides ringi liikuvad meedikud, kes esmasreageerivad sündmustele oma patrulli piirkonnas

Tingituna COVID-19 pandeemiast osutame ka alates 2019 aastast COVID-koordineerimist ja testimisteenust.

Teenus sisaldab

  • Ajakohaste COVID-19 juhendite koostamist ja nende täitmise kontrollimist kohapeal.
  • Võistluste ajal tekkinud haigusnähtudele reageerimine
  • COVID-19 testimine (nii antigeeni kiirtestimine kui ka PCR testimine)
  • Isolatsiooni vajaduse väljaselgitamine ja selle haldamine (s.h. igakülgne järeltugi isolatsiooni määratud isikutele)